Als schipperskind op mijn 16e gaan werken in de binnenvaart. Vanaf mijn 19e aan de wal gaan wonen maar naast studie/werk blijven varen op allerlei soorten binnenvaartschepen. Van spits tot en met koppelverbanden, op passagiersschepen en soms als rivierloods op coasters.

Gedurende de voorstellingenreeks ‘Orpheo’, een opera op locatie in de haven van Amersfoort, heb ik met het design-jacht dat onderdeel was van de voorstelling de mis en scènes gevaren. Dit betekende schrijven op het water.

Ik heb een passie voor rivieren, de binnenvaart en het besturen van vaartuigen en werk regelmatig als freelance (aflos)kapitein.
In bezit van Rijnpatent tot Bazel, Groot Vaarbewijs AB en Radar.

Ik werk met een door de belastingdienst goedgekeurde Overeenkomst van Opdracht voor afloskapiteins.